Privacy & disclaimer

Lees ze hier

FIELE heeft met de grootst mogelijke zorgvuldigheid deze website samengesteld. Toch is het mogelijk dat er informatie onjuist dan wel onvolledig is.

Hoewel de site met een zekere regelmaat zonder kennisgeving vooraf vernieuwd en/of gewijzigd wordt kunnen prijzen, modellen en informatie verouderd zijn. Derhalve kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend.

FIELE is nooit aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van of het bezoek aan deze website.

De afgebeelde producten, de foto’s en de teksten op deze site zijn het intellectuele eigendom van FIELE en zijn auteursrechtelijk beschermd. Alleen bij een schriftelijk of digitaal verzoek kan FIELE toestemming verlenen gebruik te maken van het hierboven genoemde.