Algemene voorwaarden

Lees ze hier

In het kort komen die er op neer dat er tussen FIELE en afnemer op basis van wederzijds respect en vertrouwen een schriftelijke of mondelinge overeenkomst wordt aangegaan en afspraken gemaakt die beide partijen verplicht deze overeenkomst en afspraken na te komen en er naar te handelen.